img1

STUDENT PROGRAMS

Blizzard Entertainment was founded in 1991 by three new college graduates looking to build a future doing something they were extremely passionate about. If you're looking for an exciting internship or a great job right out of college, this could be the place for you!

PROGRAMY STUDENCKIE

Firma Blizzard Entertainment została założona w 1991 roku przez trzech absolwentów uczelni wyższej, którzy chcieli budować przyszłość, realizując swoje pasje. Jeśli szukasz ekscytującego stażu lub świetnej pracy zaraz po studiach, to może być miejsce dla Ciebie!