Senior Animator
World of Warcraft Irvine, California

A Senior Animator on the World of Warcraft team brings to life the characters and creatures of the world of Azeroth. A solid grasp of the principles of body movement, anticipation, overshoot, follow-through, squash and stretch, forward and inverse kinematics, and other facets of both 3D and 2D animation is essential. The ideal candidate works well in an environment of peers who are passionate about making great games.

DAY TO DAY TASKS

 • Create and help oversee animation on characters, creatures, bosses, mounts, and other assets
 • Animate within the World of Warcraft style
 • Ability to prototype and create block-out animations
 • Enthusiasm for working closely with other Animators
 • Communicate with Production, Art Management, and other departments

YOUR BACKGROUND

 • 5+ years of experience in game development (or relevant film experience) animating characters.
 • Exceptional skills in animating the humanoid bipeds, quadrupeds, and other creatures
 • Understand the animation style of World of Warcraft and a passion to push it to the next level
 • Good communications skills, and a great team-player attitude
 • Excellent at setting and driving a vision
 • High level of follow through and ability to take initiative to solve problems
 • Software experience such as 3DS Max or Maya

SEND US

 • Resume
 • A demo reel link

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.