Lead Database Engineer, Cassandra
IT - Infrastructure Engineering Irvine, California

Blizzard Entertainment is seeking an experienced database professional to join our DB Engineering (DBE) team in Irvine, California. This role is a mix of technical contributor and people manager.

Responsibilities:

 • Collaborate with development teams on architecture and deployment of Cassandra database systems
 • Mentor and lead a small team of database engineers
 • Serve as a the principal subject matter expert on Cassandra for project managers and engineering teams
 • Drive innovation and process improvement efforts
 • Provide advice on database design and modeling
 • Install, configure, patch, and upgrade database management software
 • Design and implement backup solutions and perform recovery testing
 • Migrate, secure, and scale clusters
 • Create and utilize tools to monitor database health
 • Automate tasks where possible (Ansible, Puppet, Python)
 • Coordinate with DBMS vendors for support
 • Conduct functional and stress testing at both the system and database level
 • Produce procedural, knowledge, and troubleshooting documentation
 • Investigate and resolve operational issues
 • 24/7 on-call rotation

Qualifications/Expectations:

 • 4+ years of experience working with Cassandra (Apache distribution preferred)
 • Proficient UNIX/Linux knowledge and skillset
 • Background in 24x7 and large scale operational environments
 • Experience working with multi-datacenter DB deployments
 • Strong understanding and practical experience with relational databases
 • Strong understanding of NoSQL theory and industry trends
 • Excellent communicator

Pluses:

 • Previous experience as a technical leader
 • Experience running Cassandra in OpenStack

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work / life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.