Senior Program Manager, Corporate Applications
IT - Corporate Applications Irvine, California

Blizzard Entertainment is looking for a talented and enthusiastic Senior Program Manager to join our Corporate Applications team.  The individual in this role will lead key strategic initiatives and will be responsible for end-to-end ownership of products and/or programs including concept inception, delivery, and adoption.  This position will interface closely with executives, business stakeholders, product designers and software engineers to deliver innovative solutions for Blizzard. 

Responsibilities

 • Define the product strategy and road map for assigned Blizzard corporate applications
 • Successfully deliver on highly visible projects of strategic importance to the organization
 • Lead the software development life cycle and drive the technology team on all aspects of delivery, performing in a program manager, product owner, and project management capacity
 • Serve as day-to-day product owner on project teams (Agile) and operational teams
 • Perform all project management activities from project discovery through post-implementation efforts, including definition and management of milestones, requirements, work plan, resources, vendors, budget, scope, issues and risks, change, and stakeholders
 • Develop status reporting and communicate effectively and proactively to all levels of the organization regarding status, schedules, risks, issues, etc.
 • Proactively identify and communicate risks or issues that might impede assigned projects, and develop mitigation plans or solutions to resolve
 • Develop and maintain strong relationships with key executives, senior leaders, stakeholders, and team resources throughout the Blizzard organization to achieve project objectives and deliverables
 • Launch products, lead organizational readiness activities, and partner with stakeholders to drive adoption
 • Identify, develop, and implement continuous process improvements to improve the efficiency and effectiveness of the Corporate Applications team
 • Mentor and coach more junior Program Managers within the Corporate Applications team
 • Create a team environment that encourages collaboration, ongoing feedback, and participation throughout the Corporate Applications team

Requirements

 • A minimum of 6-8 years of experience as a program manager, product manager, or project manager managing software development projects
 • Proven experience leading large-scale, cross-organizational, complex enterprise application programs or projects utilizing internal and vendor resources
 • Prior experience as a scrum master
 • Exceptional verbal, written, and interpersonal communications skills; comfortable presenting and communicating to large groups and across all levels of the organization in an effective, situationally appropriate, clear, and high quality manner
 • Ability to work independently and deliver results with little supervision
 • Self-motivated with strong initiative, ability to work in a dynamic work environment
 • Ability to lead and influence without explicit authority
 • Detail-oriented
 • Problem solver
 • Excellent organization and time management skills
 • Ability to prioritize product and feature requests across the entire product portfolio, and to prioritize tasks across multiple projects
 • Experience implementing, championing, and working with Agile development methodologies
 • Experience with vendor and contract management process
 • Experience training, mentoring, and managing others
 • Bachelor’s Degree or equivalent experience

 Pluses

 • Experience working with media and entertainment stakeholders
 • Experience with the Atlassian suite of tools like Jira and Confluence
 • Passion for Blizzard games
 • Big 4 management consulting experience
 • Experience leading third party software deployments
 • Project Management Professional (PMP) certification

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.