Technical Artist, Rigging
World of Warcraft Irvine, California

Blizzard Entertainment is looking for an individual who wants to get hands on experience helping rigging creatures and characters on World of Warcraft. Help us push the development of the WoW rigging pipeline by supporting character team, animation team, working on tech art tools, and problem solving.

Our ideal candidate has experience with rigging characters and creatures on one or more successful AAA console and/or PC games. We are looking for someone passionate about building great rigs, working with great people, and creating great games.

DAY TO DAY TASKS

 • Create rigs and rigging systems for characters, mounts, and creatures
 • Communicate across departments
 • Work closely with Animators to understand and support their needs
 • Game engine experience (Unreal, Unity, etc.)

YOUR BACKGROUND

 • 2+ years of experience in game/film development creating rigs
 • Knowledge of content creation software, especially Maya and/or Max
 • High skill level of rigging knowledge and responsibilities
 • Understanding of animation fundamentals and how they apply to creating rigs
 • Understanding of scripting/Python relating to rigging and technical art
 • Great organization and communication skills

SEND US

 • Resume
 • A demo reel/website link

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.