Software Engineer, Client
Hearthstone Irvine, California

Pull up a chair and join us! Blizzard Entertainment is seeking a talented and enthusiastic software engineer to join the Hearthstone team.  The ideal candidate will have a passion for making Hearthstone the best product it can be on all of our supported clients, with an extra-special desire to make it sing on mobile devices.  Blizzard offers a fun, creative, and technically challenging environment with excellent compensation and a full range of benefits.  

Responsibilities

 • Implement and improve various client-side systems
 • Strive to improve the quality of the user experience on all client platforms that are supported by Hearthstone.  (PC, Mac, Android/iOS phones and tablets, etc.)  Some of the areas that the client team is responsible for include:
  • Graphic/Rendering Performance
  • Memory usage
  • Load times/asset management
  • Battery Performance
 • Help make improvements to the team’s ability to develop and test the game on mobile platforms
 • Maintain familiarity with Hearthstone’s design
 • Champion Blizzard’s core values, especially “Gameplay First”

Requirements

 • Strong, proven programming skills
 • Some experience with working with an established code base
 • Self-motivation and willingness to pitch in on many areas of game development
 • Ability to communicate effectively with artists, designers, and other engineers
 • Ability to work in a collaborative environment
 • A burning desire to help make the Hearthstone client the best that it can be for our players
 • A minimum of 3 years’ experience in delivering production-level code in a professional environment
 • Familiarity with Hearthstone, at least at a casual player level

Pluses

 • Avid Hearthstone player
 • iOS or Android development experience
 • Experience with performance analysis and code optimization
 • Unity experience (2018.x or newer)
 • Experience supporting a live service
 • Computer Science, Engineering, Mathematics, Physics, or related degree
 • Familiarity with other Blizzard Entertainment products

Required Application Materials 

 • Resume
 • Cover Letter which should include:
  • Why you are interested in working at Blizzard
  • What games you are currently playing

** Only submissions with cover letters will be considered

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work / life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.