Lighting and Compositing Artist - Temp
Cinematics Irvine

We pride ourselves in forging amazing worlds and experiences for our players to dive into here at Blizzard. To accomplish these epic goals, we need intelligent, passionate, and creative people with amazing talent.

We value a tight-knit team that celebrates artistic passion and pushing the creative bounds. If you dream of pushing your talents to help us create the next awesome Blizzard experience, then this could be the position for you.

The Blizzard Entertainment Cinematics team is seeking an experienced lighting /compositing artist to jump into working on Blizzard’s imaginative worlds. This is a Temp position. We are looking for someone with the experience and passion to make our shots epic. If you are passionate about diving into the creative collaboration that makes up the worlds of World of Warcraft (WoW), Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, and other interesting projects, come join us.

Responsibilities
 • Design and implement lighting of characters and environments for shots that meet and enhance the given art direction.
 • Maintain the overall look, color balance, and quality for assigned shots and sequences to create uniformity in all finished work.
 • Fully understand an “iteration intensive” shot pipeline.
 • Work with FX department for integrating and developing FX.
 • You will work closely with visual effects supervisors, producers and the lighting / compositing supervisor.
 • Ultimately responsible for completing all lighting and compositing of shots.
Requirements
 • A minimum of 5 years’ experience in the feature film or commercial production environment
 • You will have a strong knowledge of Nuke, Maya, Linux, Renderman, Redshift. You easily adapt to a new pipelines and proprietary lighting tools
 • Able to plan and execute complex 3D lighting scenes, including working with layers and passes
 • Able to figure out the best approach to take on lighting and compositing challenges and develop the final overall look
 • Able to perform all tasks associated with the compositing and lighting process, including 2D tracking, layering of elements, color grading, roto work, projection of elements, and extensive 3D compositing
 • Accountable for meeting productivity and quota targets
Pluses
 • Experience in working in a full 3D Animated Pipeline
Required Application Materials
 • Resume
 • Cover Letter
 • Link to a portfolio. Provide a demo reel and demo reel description of your work per shot
 • Demo reel should display a firm artistic understanding of light and composition

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work / life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.