Environment Artist, Dungeon and Architecture
World of Warcraft Irvine, California

A Dungeon Environment Artist creates the look of dungeons, raids, and architecture in the World of Warcraft. The ideal candidate is experienced in creating architecture (both interiors & exteriors). The Dungeon Artist should be able to create structures from concept to completion (including modeling, UV mapping, texturing, and lighting) and have a solid grasp of architecture fundamentals

DAY TO DAY TASKS

 • Construct 3D architectural models and light assets
 • Create 2D hand-painted textures (with no photograph overlays)
 • Create assets that fit within the World of Warcraft style
 • Ability to prototype and create block-out assets
 • Enthusiasm for working closely with other Artists
 • Communicate with Production, Design, and other departments

YOUR BACKGROUND

 • 2+ years of experience in game development modeling and texturing natural elements
 • Experience lighting environments and architecture
 • Understand real-time game development needs
 • Able to collaborate closely with Visual Development/Concept Artists
 • Ability to explore a wide variety of ideas that push the World of Warcraft style
 • Software experience such as 3ds Max or Maya and Photoshop

SEND US

 • Resume
 • Portfolio website

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.