Senior Development Operations Engineer (Temp)
Major League Gaming Irvine, California

Major League Gaming, a division of Activision Blizzard, is a worldwide leader in esports and serves as the operational foundation, partnership hub, and media production network for the Overwatch League and Call of Duty World League.

For this temp role we are seeking a driven, passionate engineer to play a critical role in developing products that are key to the long-term strategic vision for the company.

As a member of the MLG and Blizzard team, you will work alongside passionate, knowledgeable and experienced teammates to help continue building on our history of success in esports!

Experience

5-10 years' experience Linux administration

Minimum 3 years’ experience with AWS

Min 5 years of experience in managing Linux based infrastructure

Min 5 years of hands-on experience at least in one scripting language

Min 5 years of hands-on experience with databases including MySQL, Mongo & Elasticsearch

Skills

 • Expert level understanding Linux
 • Data modeling / almost DBA level
 • Expert knowledge of AWS cloud management concepts and services such as EC2, S3, RDS, ELB, EBS, VPC, Route53.
 • Ability to troubleshoot, diagnose, resolve & document RCA of highly complex environments
 • Security design, implementation, monitoring & audit
 • Expert knowledge of SaltStack orchestration & configuration management tools
 • Experience deploying multiple frameworks to AWS and/or other cloud / hybrid-cloud environments supporting NodeJS, Java, Scala, PHP, Python, Ruby stacks
 • Good understanding of containerization concepts
 • Ability to implement CI/CD workflows using tools such as Jenkins
 • Technical writing and documentation of architectural designs, application stacks, networks & security, processes
 • Ability to script in order to automate tasks in bash and python. Ruby a plus

Responsibilities

 • Take ownership of automating virtual infrastructure deployment and configuration and develop CI/CD best practices across the team.
 • Contribute to best practices across the team and be able to work in unsupervised fashion to complete tasks in an agile Kanban environment.
 • Brief senior leadership and end users about the benefits of the solution, and the technology choices made.
 • Maintain existing infrastructure and develop new virtual infrastructure for applications as they are onboarded.
 • Lead the creation of CI/CD pipelines for applications, and script existing and new infrastructure using repeatable CloudFormation scripts.
 • Assist in hybrid cloud deployments and contribute to best practices across the team.
 • Brief senior leadership and end users at varying levels of familiarity with cloud technologies, about the technology selections, best practices, and benefits of our approach
 • Deploying, automating, maintaining and managing AWS cloud-based production, pre-production and dev environments, to ensure the availability, performance, scalability and security of environments
 • Build, release and configuration management of the above environments
 • Pre-production Acceptance Testing to help assure the quality of our products / services
 • Ensuring 24/7 system uptimes
 • Design, implement, and execute backup, recovery and BCP
 • Design, implement, and execute security standards
 • System troubleshooting and problem solving across platform and application domains.
 • Suggesting architecture improvements, recommending process improvements.
 • Ensuring critical system security through the use of best in class cloud security solutions.
 • Monitor AWS maintenance and outages, assess impact, and develop strategies to minimize impact;
 • Author CloudFormation scripts, and help maintain existing script repository
 • Work independently in an agile Kanban environment to complete tasks, report status, identify blockers, and pro-actively resolve issues
 • Set up, configure and maintain a Jenkins-based CI/CD pipeline
 • Communicate clearly in written and verbal form with varying audiences of developers, BAs and other stakeholders
 • Self-starter, with an ability to pick up new AWS and scripting technologies
 • Serve as highest level escalation point for all technical issues – On-call
 • Capacity planning
 • Develop lifecycles
 • Overall responsibility for a maintaining a stable, secure, performant environment
 • Deployments - deploy application stacks as necessary to multiple environments in AWS
 • Patch management - perform patch management ensuring all hosts are up to standards, secure & compliant
 • Reporting – provide meaningful reporting data to management & senior DevOps engineers
 • On-call – must be available for on-call work
UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.