UI Designer
Hearthstone Irvine, California

Pull up a chair and join us by the hearth! Blizzard Entertainment is looking for an experienced UI Designer to work with the Hearthstone team on new and exciting content for our players. With 10 Mana Crystals at the ready, this individual’s many talents and creativity will help continue to add quality art to Hearthstone, building a phenomenal user experience for the game. If you wish to be a part of a small, close-knit team of creatives whose greatest dream is to make valuable contributions to a game you feel passionately about, then we want to talk with you! Blizzard offers a fun, creative, and challenging environment with excellent compensation and a full range of benefits.

Blizzard Entertainment is currently looking for an experienced, creative, and artistically talented User Interface designer for Hearthstone. The UI designer will work closely with the rest of the UI team, artists and designers to conceptualize and design user interfaces for both desktop and mobile platforms.

RESPONSIBILITIES

 • Understand and build upon Hearthstone's visual identity and design language
 • Apply and maintain a consistent user flow throughout the entire project interface
 • Create wireframe, concept sketches to support purposed UI interaction models
 • Work collaboratively with the UI team and iterate using feedback to drive and polish features to a high-quality state
 • Collaborate with a team of artists and engineers to carry design from concept into final implementation

REQUIREMENTS

 • A minimum of 3 years’ experience working as UI designer in gaming, or interaction design field
 • Strong understanding of usability design principals
 • Understanding of Blizzard Entertainment's design philosophy
 • Strong visual design skills – an understanding of Hearthstone's visual identity and sensibilities (Although texture painting skill is not required, the candidate must be able to communicate effectively with other artists on how to achieve the visual target)
 • Must be willing to adapt Hearthstone’s unique work flow and pick up technical knowledge on the go.
 • Able to work well with a team in a dynamic, cross-discipline, and iterative setting
 • A passion for video games, and user interface design

PLUSES

 • Experience working in Unity
 • Experience designing UI for mobile
 • Passion for Hearthstone, table-top games, other Blizzard titles, and gaming in general
 • Traditional 2D sketching and composition skills

REQUIRED APPLICATION MATERIALS

 • Cover Letter (recommended)
 • Portfolio demonstrating relevant artistic skills required
 • Only online submissions will be accepted (e.g. website, blog, or online album)
 • Must be willing to complete a design test if required to do so
UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.