Senior Site Reliability Engineer, Embedded Games
IT - Service Engineering Irvine, California

Blizzard Entertainment is looking for a talented and enthusiastic Senior Site Reliability Engineer to join a quickly maturing DevOps engineering culture where everyone is deeply focused on service maturity, live site reliability and modern engineering principles. 

The ideal candidate for this position would be someone with deep understanding of systems architecture, tempered with knowledge of how applications interact with systems at scale.  They will be comfortable with investigation into how the software performs, network traffic flows and service daemons interact with one another.

Responsibilities
 • Work with Program Managers, Software Engineers, and Service Owners to ensure the reliability, availability, and performance of services.
 • Own projects and initiatives within the team, providing peers with technical guidance and direction.
 • Participate in service capacity planning and demand forecasting, software performance analysis and system tuning. Solve problems relating to mission critical services and build automation to prevent problem recurrence; with the goal of automating response to all non-exceptional service conditions.
 • Identifying underlying root causes and provide recommendations or solutions for long term permanent fixes to critical production issues.
 • Develop effective documentation, tooling, and alerts to both identify and address reliability risks.
 • Participate in on-call rotation with other members of the Site Reliability Engineering team.
Requirements
 • Experience working with Unix/Linux systems from kernel to shell and beyond, with experience working with system libraries, file systems, and client-server protocols.
 • Strong understanding of distributed systems architectures – layered, event-driven, data-centered, service mesh, etc.
 • Familiarity with distributed message buses such as Kafka and RabbitMQ.
 • The ability to read/write code fluently in any of the following: C, C#, C++, Java, Python, or Go.
 • Networking: experience with network theory and protocols, e.g. TCP/IP, UDP, DNS, HTTP, TLS, and load balancing.
 • Deep understanding of the Software Development Life Cycle; including CI and CD pipeline architecture.
 • Understanding of cloud orchestration frameworks, enterprise IT service provisioning tools, and their role in IT transformation.
 • Experience with public and private cloud, including OpenStack, AWS, and Google Cloud Platform.
 • Familiarity with service configuration and deployment tools, such as Ansible, Consul, Jenkins, Puppet, Terraform, and Vault.
 • Experience working with container technologies such as Docker and Kubernetes.
 • Strong interpersonal and communication skills.
Pluses
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science or related field, or equivalent experience.
 • Passion for games, and / or game industry experience.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status.

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work / life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.