2D Artist, Concept and Illustration
Hearthstone Irvine, California

Pull up a chair and join us by the hearth! Blizzard Entertainment is looking for a 2D Generalist Artist to work with the Hearthstone team on new and exciting content for our players. With 10 Mana Crystals at the ready, this individual’s many talents and creativity will help continue to add quality art to Hearthstone, building on the handcrafted and illustrative feel to the game. If you wish to be a part of a small, close-knit team of creatives whose greatest dream is to make valuable contributions to a game you feel passionately about, then we want to talk with you! Blizzard offers a fun, creative, and challenging environment with excellent compensation and a full range of benefits.

The Hearthstone team's concept artists are unique in a way that we straddle the line between traditional “concept” work and finished “Illustration” work which is higher quality/polished pieces of artwork. So if you enjoy both taking assets to fully player ready as well as forging fun new ideas this is the job for you! 

Responsibilities

 • Create 2D artwork to support the live game (Card Backs, Boards, UI elements, FX Storyboards and various other assets found in the existing game), applying Hearthstone’s whimsical take on World of Warcraft
 • Help design new characters, environments and story elements for use in future expansions
 • Implement artwork into the game client using Unity3d and Perforce

Requirements

 • Strong understanding of Hearthstone's visual style and the ability to develop assets that add to its charm
 • Ability to quickly iterate on an idea, as well as take an asset to a final illustrated state
 • In-depth knowledge of visual principles including form, shape, composition, design and how they relate to game development specifically
 • Superior eye for lighting, value, color and details and the ability to use them in creating new artwork for Hearthstone events
 • Self-motivated, collaborative, excellent interpersonal skills, and the ability to work within a team with an eye to improving the player experience
 • Positive attitude and an ability to receive and provide objective feedback
 • A passion for games

Pluses

 • Strong foundation in the traditional arts including but not limited to painting, sculpture, figure drawing, illustration
 • Passion for creating charming and lighthearted imagery
 • Previous game production experience
 • Interests in other areas of art for games (animation, FX, UI, etc.)
 • Familiarity with the Warcraft universe

Application & Portfolio Materials

 • Cover Letter (recommended)
 • Portfolio demonstrating relevant artistic skills required
 • Only online submissions will be accepted (e.g. website, blog, or online album)
 • Must be willing to complete an art test if required to do so
UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.