Software Engineer, Game Franchise Analytics
Global Insights Irvine, California

Software Engineer, Game Franchise Analytics

Blizzard Entertainment games don’t just begin with game ideas or end once those games are released. A lot more goes into the creation of an epic game than the work of developers and more than you can ever imagine goes into continuing to build and hone and perfect the most epic gaming experience in the years after our games are in the hands of gamers worldwide.

Blizzard Entertainment is looking for an Engineer with software and data development experience to join our Global Insights team to help shape the next generation of personalized player experiences.  We are developing data-driven services to provide engaging experiences to our players.  As part of this role, you will be responsible for contributing to the design, implementation, and maintenance of these services.

Knowledge and Experience

 • ETL Tools and Frameworks (Airflow and Spark big pluses)
 • Understanding complex business logic and dependencies
 • Partner with Stakeholders to track and measure new game features
 • Data enrichment and aggregation practices
 • Data Change Control techniques (append-only, trunk and replace, etc.)
 • SQL, navigating cardinality and data structures
 • DevOps build techniques and practices (Jenkins, Kubernetes, Terraform pluses)
 • Scala, Spark, and Hadoop big pluses

Requirements

 • Bachelor's Degree in Computer Science or related field, or equivalent experience.
 • 3+ years’ experience on a software team preferably building back-end data services, APIs, or microservices in a large-scale production environment.
 • Good experience working with relational databases and writing SQL
 • Knowledge of the Hadoop ecosystem (HDFS, Spark, Flink, Hive, etc.)
 • Data Modelling and Warehousing concepts and experience

Pluses

 • Enjoy and have experience building APIs.
 • DevOps experience using containers on Kubernetes, or virtualization experience on OpenStack
 • Experience with workflow schedulers like Airflow
 • Cloud Development Experience on platforms such as AWS, GCP, Azure, or IBM Cloud
 • MPP Database Solutions, Data Warehousing Technologies
 • Full-stack Experience (Infrastructure, Storage, Databases, ETL, Web Services, Visualization)
 • Java preferred

Application Materials

 • Resume
 • Cover Letter which should include:
  • Why you are interested in working at Blizzard

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work/life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.