Assoc/Mid/Senior VFX Artist
Hearthstone Irvine, California

Arcane Explosion and Ancient Healing! Claw and Cleave! Bane of Doom! The Hearthstone team is looking for an FX artist to create evocative visual effects in the fun and whimsical style that is synonymous with Hearthstone. You’ll develop real time effects from concept to implementation and work to maintain a consistent aesthetic across all of the effects in the game. The ideal candidate has a strong grasp of color, texture, shape and timing as relates to FX and a passion for gameplay and storytelling. We are looking first and foremost a great addition to our team so all levels welcome! 

Requirements

 • Experience with creating consistently charming, eye-catching, real-time effects (FX) using Photoshop, Maya, and in-game FX systems.
 • Solid game design awareness and an exceptional game design-oriented collaborator.
 • Superior eye for lighting, value, color, details, and the ability to use them in creating beautiful visual effects that support gameplay.
 • Self-motivation, excellent communication skills, and able to work within a team.
 • Positive attitude and able to receive and provide objective feedback.
 • Passion for creating charming and lighthearted imagery synonymous with Hearthstone.
 • A passion for games.

Pluses

 • Experience creating real-time, in-game VFX for a variety of platforms from desktop to mobile.
 • Familiarity with the Unity game engine.
 • Technical skills such as experience shader authoring, scripting, or working with FSMs such as PlayMaker.
 • Previous game production experience.

Submission / Portfolio requirements

 • Resume
 • Portfolio, and / or reel demonstrating relevant artistic skills required
  • Only online artwork submissions will be accepted (e.g. website, blog or online album).
 • Must be willing to complete an art test if requested to do so

To apply

Please be sure to click through and apply directly via our website

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.