Senior / Lead Concept Artist
Unannounced Project Irvine, California

Our team is working on an unannounced project at Blizzard and we’re looking for a versatile and creative Senior or Lead Concept Artist. Your goal is to bring characters, creatures, environments, and an entire world to life, and push the visual development of this unannounced project.  If you’re interested in combining inspiring art with inspiring gameplay while actively collaborating and thriving on a small team, we want to hear from you.

DAY TO DAY TASKS

 • Create highly imaginative character, creature, environment, and prop concepts that inspire a team and contribute to the unique visual direction of a new game.
 • Create mood paintings, color studies, and lighting keys to inform and inspire other environment artists and level designers.
 • Create epic and inspiring character and creature concepts that focus on design and help draw players into a world.
 • Create jaw-dropping illustration work to promote an idea and enroll others in a unique artistic vision for the game.
 • Help staff the art team with talented concept artists who would thrive as contributors and at Blizzard as a whole.
 • Coordinating with other art leads, design, and production to help accomplish the goals of the concept art team.
 • Document and communicate specifications and visual benchmarks to support the game’s artistic vision to both internal and external artists.
 • Partnering with other artists, designers, and engineers to collaborate on creatively complex assignments to develop an inspiring art vision for this new Blizzard experience.

YOUR BACKGROUND

 • 7+ years professional experience as a concept designer and/or art lead and you understand the concept artist’s role in the game development process.
 • Exceptional ability to create traditional 2D art. You know when to work quick to generate conceptual ideas, and when to slow down and polish an image for public consumption.
 • You have experience shipping a game as an art lead or art director where you helped oversee the quality, scheduling, and implementation of a large portion of the conceptual development on an art team.
 • You’ve hired exceptionally talented artists onto a team and helped them “learn and grow” through constructive art feedback and coaching.
 • You’re highly creative and an expert with design, silhouette, and structure when creating characters and/or you’re a pro with lighting, staging, color and composition when developing inspiring environmental art.
 • Exceptional understanding of human and creature anatomy and you know how to stylize them to create compelling and memorable characters with emotions and feelings.
 • You love to collaborate, motivate, inspire, and mentor others. Creating epic entertainment experiences is a team effort and you thrive when exploring ideas and working with others on a team.
 • You’re a positive, proactive problem solver, and you lead by example and contribute to the studio culture by giving with the actions you take on the team.
 • You love video games, movies, and animation, and you love dissecting them while thinking how to take them to the next level.
 • You have a passion for Blizzard games and understand the unique approach to creating art for our game universes.

SEND US

 • Resume
 • Portfolio – Only digital applications will be accepted such as a website, blog, or online album. Physical media will not be accepted.
 • An art test might be required.

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.