Associate Software Engineer, Automation - Shared Game Engine
Unannounced Project Irvine, California

How would it feel to have your code and tools be a key component of every Blizzard game? Are you an engineer that loves supporting other developers and optimizing workflows? Do you dream of a world where people are free to be creative while the machines handle the grind? Join our Horde!

You will join a team responsible for making a shared technology platform that is being leveraged across Blizzard. We'll partner with various game development teams to create a game engine designed to power the next generation of Blizzard games across a variety of platforms. The Associate Software Engineer, Automation position will be a valued player in this effort.

We are looking for an engineer with a passion for supporting and improving developer workflows through the power of automation. As a part of this role you will work alongside experienced automation engineers building an automation platform and administering vital team infrastructure. Additionally, you will assist supporting developers across all disciplines by removing roadblocks and optimizing workflows.

Come join us today and build something wonderful!

Responsibilities

 • Maintain and improve build server infrastructure clusters
 • Write clean, testable code in service of automation
 • Work with other developers identifying areas of high risk to software development or release
 • Support and empathize with engineers from across the development team
 • Participate in code reviews and system design discussions

Requirements

 • Familiarity with a programming language (ex: C#, Python)
 • Excellent communication skills with people of all backgrounds and technical skill levels
 • Passion for supporting and uplifting those around you
 • Ability to learn new technologies quickly

Pluses

 • Experience with Continuous Integration tools (ex: Jenkins)
 • Experience with source control (ex: Git, Perforce)
 • Familiarity with systems administration on Windows, Mac, and Linux
 • Experience with system provisioning
UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.