Senior Visual Development Artist, Environments
World of Warcraft Irvine, California

The Visual Development Artist should have a playful imagination coupled with a high degree of artistic skill.  They’ll be expected to take a seed of an idea and flush out all aspects of the design. This may include new architecture, individual assets, a full culture kit all the way to a mood painting that defines the emotional intent of an environment. The role requires a strong sense of environments, design, color theory, architecture knowledge and the ability to push the WoW style.

DAY TO DAY TASKS

 • Create concept art for environments, architecture, and other WoW in-game assets
 • Create mood pieces and other visual development assets
 • Create illustration quality key art production paintings
 • Work closely with the Art Lead for each task to help achieve a consistent vision
 • Ability to explore a wide variety of ideas that push the WoW style
 • Enthusiasm for working closely with other Artists
 • Communicate with Production, Design, and other departments

YOUR BACKGROUND

 • 5+ years of experience creating environment concept artwork for animation, film or video games
 • Paintings that demonstrate a wide range of techniques from classical to stylized that shows a deep understanding of composition, color theory and story telling
 • A thorough understanding of 2D art software
 • Extensively played and understand the visual style of World of Warcraft

SEND US

 • Resume
 • Portfolio website

Blizzard Entertainment is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national origin, protected veteran status, or any other basis protected by applicable law, and will not be discriminated against on the basis of disability.

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.