Operations Administrator
IT - GNOC Cork, Ireland

Blizzard Entertainment's operations center is looking for a skilled Operations Administrator to help maintain Blizzard’s worldwide IT services. The operations center is a dynamic, fast-paced, high-reliability, 24 / 7 facility, managing and improving all aspects of service operations. That includes monitoring & alerting, change, problem, and incident management across all our games, platforms, corporate IT services within our company’s ecosystem, underlying infrastructure and events (BlizzCon, Overwatch League and others)

The operations center serves as the first response unit for all Blizzard IT incidents with its administrators functioning as Incident responders, technical administrators, and communications specialists. Supporting one of the most complex and prolific gaming infrastructures on the planet.

Core Functions:

Troubleshoot

The operations center is responsible for management of all customer and employee impacting incidents within Blizzard’s global IT services. The primary focus of incident management is the full restoration of systems in the least amount of time possible. In other words, our primary job is to maximize system up time.

Maintain

Operations administrators function as maintainers of Blizzard’s global IT services and infrastructure. They perform preventative maintenance, troubleshooting and system restoration.

Communicate

Operations administrators act as communication conduits between disparate stakeholders during incidents ensuring each partner is informed of the state of the issue and that they have the information needed to make the best contribution to resolving the incident. In addition to active communication, the operations administrator ensures documentation of all facets of the troubleshooting processes to include the notification methods, steps taken to isolate the issue, and the actions taken to remedy the incident.

Successful candidates will possess experience in following areas:

 • 2+ years of experience in Systems Administration capacity
 • Experience working with Linux systems (RHCSA Certification or equivalent experience is desirable)
 • Systems-level troubleshooting skills

Exceptional Candidates will possess at least general competency with most of the following:

 • Experience working with monitoring systems such as Nagios, Solarwinds, Zabbix etc
 • Experience with Configuration Management platforms such as Puppet, Chef, Ansible, Salt etc
 • General understanding of networking principles and architecture (CCNA Certification or equivalent experience is desirable)
 • Write scripts in some administrative language (Python preferable)
 • Experience working in cloud environments (OpenStack, AWS, or GCP)

Thrive in our environment

The global network operations center exists to support Blizzard’s production infrastructure in the pursuit of providing our customers with a reliable, quality, entertainment experience. We accomplish this by ensuring high reliability and quality of service through prevention of, and mitigation of, system impairments and downtime.

A strong candidate will also bring to the table all of the following:

 • Strong social skills
 • Intrinsic curiosity
 • Self-motivation
 • Attention to detail

Required Application Materials

 • Resume
 • Cover Letter – nice to have

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work / life balance. We’ve worked hard to champion an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.