Technical Requirements Test Analyst
Quality Assurance Irvine, California

The concept of “Blizzard polish,” that is, the infinite care and loving detail put into every aspect of our games, is something we take seriously and pride ourselves on delivering to our players. It’s a responsibility shared across the company – and its undisputed heart and soul is Blizzard QA.

We are looking for an ambitious Test Analyst to join our “Burst” Quality Assurance team.

Ideally, you have a strong knowledge of most, if not all, of the many Blizzard IPs we service. Additionally, we are looking for someone with top-level communication skills that can effectively communicate with our varied pool of stakeholders; test leadership, engineers, producers, as well as other tests analysts across the QA Department, while working in a dynamic environment with frequent release schedules to help us continue to deliver unforgettable gaming experiences for years to come.

We’re searching for like-minded folks that fit our culture, with a real passion for QA. Blizzard QA is a close-knit team; we care about iteration, problem-solving, and succeeding as a group. We genuinely love what we do for a living and expect the same from everyone who joins us! If your career is ready for its next epic challenge, get in touch and let’s get to work!

Responsibilities
 • Partner with teams across Blizzard to collaboratively identify and meet test objectives.
 • Draft test plans with a strategic selection of test methods and approach.
 • Analyze and prioritize the value of manual testing for automation.
 • Develop test suites, cases, estimations, and report on durations.
 • Execute test, document test results, and measure the impact.
 • Report on the user experience and test results, calling out important details when necessary.
 • Understand design tenets and be an oracle of knowledge for our requests, or a component, system, or feature.
 • Ensure test tool data is high quality, fully traceable, and updated daily.
 • Document and maintain all necessary testware.
 • Participate in test closure activities; e.g. testware evaluation, knowledge transfer, and retrospectives.
 • Champion the customer experience at all times.
 • Other duties as assigned.
Requirements
 • A positive “can do!” attitude
 • High analytical aptitude
 • Bachelor’s degree in related field or equivalent experience
 • Experience testing console technical requirements
 • Familiarity with current consoles, handhelds, and first-party console testing tools
 • Experience with build systems, continuous integration and test value for such an environment
 • Experience with game engines, content and asset editors, and shared technologies
 • Able to analyze and interpret data/workflows, recognize critical issues, and raise concerns
 • Understands various software development life cycle standard methodologies
 • Real passion for video games and software quality
Pluses
 • Gray box and white box testing experience
 • Coding knowledge: XML/HTML, JavaScript, Python, Java, C/C++/C#, SQL
 • Experience with application lifecycle and test case management software development planning tools
 • Love of self-driven learning
 • Familiarity with Blizzard Entertainment line of products and services
 • ISTQB Certification(s)
UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.