Software Engineer, Media Network (Temp)
Media Network Irvine, California

Blizzard Entertainment is looking for a full stack web developer specializing in building epic video experiences for it’s Media Network. The ideal candidate is highly creative, technically proficient, and a natural-born problem solver whom would relish in the details with an affinity for Blizzard games and Esports. Candidate must have extensive experience with web and video technologies.

In This Role You Will

 • Focus on front end experience and participate in backend integrations supporting the standard media playback experience company wide.
 • Collaborate with product, design and dev ops in delivering epic video experiences
 • Contribute to the architecture, design, implementation, deployment and support of video experiences
 • Support with implementation of a containerized RESTful API that serves JavaScript assets
 • Perform full stack analysis and performance tuning to provide a seamless playback experience
 • Instrument frontend and backend applications to monitor for engagement, user pathing, quality of service, and performance
 • Communicate estimations/timelines/progress of individual contribution, raise risks and ensure deliverables are documented.

Requirements

 • Bachelor's degree or equivalent in Computer Science, Engineering, or equivalent experience
 • 3+ years of relevant software development experience
 • Strong proven skill sets in JavaScript (ES6/ES7), HTML 5, CSS, DOM, object oriented design and programming skills
 • Experience working with 3rd party client side SDKs
 • Experience with JavaScript frameworks such as React, Vue.js, or Angular
 • Drive quality and stability by writing unit, functional and performance tests with Test Driven Development (TDD)
 • Experience with debugging and profiling JavaScript applications in major browsers
 • Working knowledge of JavaScript tooling and package management (Webpack, Babel, NPM, Yarn, etc.)
 • Experience with mobile-first responsive design
 • Attention to detail and quality
 • Experience writing RESTful APIs with Node.js
 • Experience with load testing tools
 • Familiarity with HTTP/S and basic networking concepts
 • Effective communication skills with developers of all technical skill levels

Pluses

 • Native/Web Hybrid development strategies
 • Experience working with content (live, vod) encoding and transcoding
 • Experience working/integrating with video player solutions such as Bitmovin, HLS.js, Brightcove, JWPlayer,
 • Server Side Ad Insertion (SSAI) technology stacks including MediaTailor, DFP, SpotX
 • Experience with video codecs and compression (H.264/AVC, H.265/HEVC, VP8 and VP9) and streaming technologies (HLS, MPEG-DASH)
 • In-depth knowledge of open source tools like ffmpeg, vlc, libav
 • Experience in Broadcast/Broadband Television, Video-On-Demand
 • Experience with digital rights management
 • Deep understanding of all aspects of content clipping, live video encoding, and DVR
 • Experience building video experiences for OTT devices (Roku, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire, etc.)
 • Experience working with AWS technologies including Lambda, Cloudwatch, SNS/SQS, Cloudfront
 • Experience creating and operating high scale or globalized web sites
 • Familiarity with CI tools such as Docker, Jenkins, Spinnaker or Kubernetes
 • Familiarity with NGINX
 • Experience working with WebRTC
 • Experience with scripting languages such as Python, PHP, Ruby
 • Experience with messaging queue systems such as RabbitMQ, Kafka, SNS/SQS
 • Familiarity with content protection, and website security standards
 • Experience with identity management (OAuth, Open ID Connect, SAML, etc.)

Blizzard Entertainment is a global company committed to growing our employees along with the business. We offer generous benefits and perks with an eye on providing true work/life balance. We’ve worked hard to foster an intensely collaborative and creative environment, a diverse and inclusive employee culture, and training and opportunity for professional growth. Our people are everything. Our core values are real, and our mission has never changed. We are dedicated to creating the most epic entertainment experiences…ever. Join us!

UDOSTĘPNIJ: 

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.