Produkcja, kierowanie projektami i programami

PRODUCENCI SPRAWIAJĄ, ŻE GRY I USŁUGI BLIZZARDA SĄ AŻ TAK DOBRE.
Producenci pomagają zestawiać umiejętności naszych twórców zawartości, a także nadzorują prace w wielu regionach świata. Priorytetowym celem producenta jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której praca pozostałych członków zespołu przebiega bez zakłóceń. W Blizzardzie producenci nie „dowodzą” innymi. Mając do dyspozycji narzędzia związane z zarządzaniem projektem, nieskończone pokłady empatii i świetne umiejętności komunikacji w grupie, są jak koło ratunkowe na wzburzonym morzu. Do ich obowiązków należy również zadbanie o to, aby nie przeoczyć żadnego drobiazgu, nie zignorować żadnej listy sprawdzającej ani nie przegapić żadnego terminu.

Producenci z naszych zespołów produkcyjnych Blizzarda szczycą się tym, że potrafią dopilnować, aby programiści zajęli się kodowaniem, graficy rysowaniem, a projektanci tworzeniem systemów dających mnóstwo zabawy. Zadaniem producentów jest uporanie się ze wszystkim, co mogłoby zakłócić pracę innych działów. Są również odpowiedzialni za stworzenie atmosfery sprzyjającej powstawaniu produktów i usług na miarę Blizzarda. Pod ich czujnym okiem członkowie zespołu nie zbaczają z kierunku dyktowanego wizją firmy. Bez ich kierownictwa nie byłoby to możliwe.
Kierownicy projektów i programów z organizacji technicznej Blizzarda stanowią fundament poszczególnych zespołów. Mają ogromne znaczenie dla systemów inżynierskich, Battle.netu, działu sieci i gier mobilnych, IT, aplikacji korporacyjnych i innych. Nasza organizacja techniczna prowadzi dużą liczbę projektów i programów niepowiązanych z konkretnymi grami, które jednak mają znaczenie dla przeszłości i przyszłości gier Blizzarda.

Nowe oferty pracy

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.