Inżynieria i technologia
INŻYNIEROWIE TWORZĄ FUNDAMENT NASZYCH GIER I USŁUG. 

Inżynierowie oprogramowania Blizzarda tworzą i wspierają zaawansowaną infrastrukturę, która pozwala nam kreować światy naszych gier i umożliwia wspólną grę milionom naszych fanów. Przekształcają złożony kod na prostsze procesy pozwalające efektywniej tworzyć zawartość, a co za tym idzie - coraz bardziej imponujące gry. Dobra inżynieria polega na inspirowaniu – inspirowaniu całego zespołu Blizzarda do pokonywania kolejnych barier przy użyciu odpowiednich narzędzi.
Niezależnie od tego, czy pracują nad zaimplementowaniem grafiki i fizyki do gry, opracowują platformę testową (QA), projektują platformę programistyczną (Web) albo podejmują inne, epickie wyzwania, nasi inżynierzy nieustannie poprawiają jakość naszego życia. Kładą fundamenty, na których stoi cały Blizzard i pomagają dostarczyć nasze dzieła w ręce odbiorców na całym świecie.

Nowe oferty pracy

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.