Operacje biznesowe
ZESPOŁY OPERACYJNE ODPOWIADAJĄ ZA WSPIERANIE, POPULARYZACJĘ, ROZWÓJ I DOSKONALENIE NASZYCH GIER.

Proces twórczy w Blizzardzie nie sprowadza się tylko do prostej drogi od powstania danego pomysłu do premiery gry. Po zakończeniu produkcji i wydaniu gry, nasza praca dopiero się zaczyna; nad grami czuwamy przez lata po tym, jak trafią do rąk graczy na całym świecie.

Zajmujemy się towarami konsumpcyjnymi, kwestiami prawnymi i finansowymi, a także sprawami wewnętrznymi związanymi z grami, pilnując aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Dodatkowo posiadamy kilka zespołów, które wspierają naszych pracowników na całym świecie i dbają o ich sprawy. Aby spełnić nasze marzenia o grach, potrzebujemy zróżnicowanej, utalentowanej i niemal fanatycznie oddanej grupy ludzi.

Nowe oferty pracy

Spółka Blizzard Entertainment jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszyscy kwalifikujący się kandydaci zostaną wzięci pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płci, pochodzenie i narodowość, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną podstawę chronioną przez obowiązujące prawo, a także nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność.

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: Jako firma zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich warunków osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy, aby ubiegać się o jedno z dostępnych stanowisk, zgłoś takie zapotrzebowanie drogą mailową na adres: talentacquisition@blizzard.com (w języku angielskim). Na ten adres nie należy kierować ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia. Dziękujemy za zainteresowanie.

Informacja dla rekruterów i agencji pośrednictwa pracy: nie akceptujemy żadnych podań agencyjnych. Prosimy o nie przesyłanie nam niechcianych podań na stronę ani do żadnego z naszych pracowników. Nie zamierzamy płacić żadnym zewnętrznym agencjom, firmom rekrutacyjnym ani firmom, nie podpisawszy z nimi wcześniej umowy. Nie bierzemy też odpowiedzialności za żadne agencyjne opłaty związane z niechcianymi wnioskami. Wszystkie niechciane wnioski będą uważane za naszą własność i zostaną potraktowane we właściwy im sposób.